Halloween nebo Dušičky?

Vyřezávané dýně se svíčkou uvnitř či strašidelné kostýmy jsou tradiční symboly Svátku duchů zvaného Halloween, který je typický především pro anglosaské země. U nás tomuto svátku říkáme Památka zesnulých nebo lidově Dušičky a slavíme ho 2. listopadu hned po svátku Všech svatých. Tak či onak mají oba tyto svátky, jeden křesťanský a druhý keltský, podobné kořeny a slaví se téměř na celém světě.